Makaleler

Çocuklarımız ve Sanat

ÇOCUKLARIMIZ VE GELECEĞİMİZ İnsanın varlık nedeni, insan olmanın gereğini yerine getirmektir: Düşünebilmek, düşündüğünü işe, özgün bir eyleme dönüştürebilmek, yeniden yaratabilmektir. İnsanım diyebilmenin bilincinde olabilmektir. Ağlayabilmek, gülebilmek, duyabilmek, coşabilmek, tadabilmek ya da bu duyumları insansal yaratı eylemine dönüştürebilmektir. Mağara duvarlarından, uzayın fethine uzanan çizginin; Mezopotamya, Mısır, Ege, Anadolu,...

devamı...

DYO Resim Yarışmaları

Çağdaş Türk Resim Sanatında Tutarlı bir Gelenek Batı anlayışında gelişen Türk resim sanatında başlangıcından günümüze bir değerlendirme yapılırken genellikle değinilmesi gereken çok önemli birkaç dönüm noktası bulunmaktadır: Biri 1830’larda yurt dışına sanat eğitimine gönderilen ve Ferik Tevfik Paşa (1819), Ferik İbrahim Paşa (1815-1889) ve Hüsnü Yusuf Bey’den (1817-1861) oluşan öncü sanatçılarımızdır. İkincisi Batılılaşma ya da...

devamı...

Mustafa Necati Bey

Devrimci bir Aydının Anısına… Hippocrates’in “Yaşam Kısa, Sanat Sonsuzluk” deyişinden esinlenerek, kısa süren biyolojik yaşamlarına rağmen, yaşamın her kesiminde ve özellikle bilim, sanat, edebiyat, siyaset-devlet adamlığı alanlarında bu dünyaya iz bırakarak giden insanların yaşam öykülerini derlemeye başlamıştım yıllar önce. Amacım, üreterek yaşanan her anın, süresi ne olursa olsun, ne anlama geldiğini; yaşamanın bir nimet olduğunu, ancak bunun başkaları ile ve özellikle...

devamı...

Işıklandırma Sistemleri

Özet: Sanat, bireysel ve toplumsal estetik etkileşimin önemli araçlarından biridir. Sanatçının ortaya koyduğu eserini toplumla ya da kendisi dışındaki insanlarla buluşturması sanat eyleminin karakteridir. Bütün dünyada bu buluşturmada müzeler, galeriler ve sanat merkezlerinin önemli görevler üstlendiği görülür. İster sayılan bu kurumlarda olsun, ister bireysel anlamda evlerde ve kişisel koleksiyonlarda olsun; bir sanat eserinin sunulması belli koşullar altında ve belli...

devamı...

Gençlik ve Sanat

En yüzeysel tanımı ile gençlik, bir toplumun en dinamik unsurudur. En çok kullanılan tanımlamayla da toplumların geleceği ve umududur. Bu nedenle dünyanın her yerinde, her ülkenin ve ulusun kendi ulusal bakış açıları içinde kendi eğitim-öğretim planlamaları ve toplumsal idealleri arasında GENÇLİK kesimi önemli bir yer tutar. Başka bir açıdan da gençlik gibi bir ulusal kaygıları olan, bunu çeşitli düşünce ve eylem planlamaları içinde yaşama...

devamı...

Gezmek, Görmek

Yeni Ufuklar keşfetmek, yeni yaşam kazanımlarıdır Bilgi edinme, öğrenme, yaşam deneyimi kazanma ve etkileşim açısından  “gezmek ve görmek” üzerine ne denli zengin özlü sözler vardır, toplumsal anlatım dağarımızda… “Çok gezen mi bilir, çok yaşayan mı”, “Ben duyduğuma değil, gördüğüme inanırım”, “gören göz kılavuz istemez”  gibi ve niceleri. Yaşamı bir at gözlüğü açısından...

devamı...

21. Yüzyıla Doğru Türkiye’de Sanat

Batı anlayışında Türk Resim Sanatı’nın tarihi genel bir yaklaşımla 1830’lardan başlatılır. Ferik İbrahim Paşa (1815-1889) ve Ferik Tevfik Paşa (1819-1866) ve Hüsnü Yusuf  Bey’in (1817-1861) askerî eğitim ve eğitim amacıyla İngiltere’ye gitmeleri, ilk örnekler olarak gösterilir. 1860’lar, 1880’ler 1910’lu yıllarda yurt dışına giden, gönderilen sanatçı adaylarının tümünün asker ya da sivil, Osmanlı sarayı mensuplarını ve saray...

devamı...

Anadolu’nun Ortasında Bir Sanat İmecesi

IHLARA-GÜZELYURT/GELVERİ  ULUSLARARASI 2. SANAT YAZ AKADEMİSİ Son yıllarda ardı ardına yaşanan siyasal ve sosyal karmaşanın getirdiği birçok önyargılar zinciri istense de istenmese de bireysel ve kurumsal olarak kimi kurum ve kuruluşlarca yapılan işleri, atılan adımları sil baştan sorgulamayı gerektiriveriyor. Sizleri bilmem ama ben bu bağlamda yoğurdu üfleyerek yiyenler grubundayım artık, çok eleştirildiğim bütün iyimserliğime ne oldu ise. Geçtiğimiz aylarda fakültemizin de katılımı ile...

devamı...

Hasan Kıran – Tutku, Mücadale ve Sanat

[Bu yazı Etkin Sanat Dergisinin Ocak/Şubat 2005 sayı :6, sayfa:35,36,37,38,39,40 yayınlanmıştır.] Sanatı tanımlarken üzerinde en çok durduğumuz konulardan biri, "sanatın tutku ile idealin ve çalışma azminin bileşkesi olduğu"nu özellikle vurgulamaktır. Bu vurgu da "yetenek" denen sığınma kapısının geri planlara, menzil dışına itilmesi anlamına gelir. Bir başka açıdan da yetenek denen şey, o işe tutku ile sarılmaktır. Tutku, dinamizmi, çalışma disiplinini, yılmadan, bıkmadan, usanmadan...

devamı...

Ulusal Eğitim / Kültür / Sanat ve Yerel Yönetimler Yasası

Son zamanlarda gündeme getirilen ve bazı çevrelerce hatta yayın organlarınca manşetler halinde "devrim" olarak nitelenen "Yerel Yönetimler Yasası" kapsamında çeşitli tartışmalar, daha çok "merkeziyetçi tutumun yıkılması, yerel yönetimlere daha geniş hareket serbestisi ve karar alma/uygulama yetkilerinin verilmesi" gibi albenisi olan; merkeziyetçilikten şikayet edenlerin "oh ne güzel" diyebileceği bir açıdan değerlendirildi. Ancak konunun...

devamı...