Makaleler

Yaşam Kısa Sanat Sonsuz

"Yaşamak güzel şey be kardeşim"! Tüm yaşam koşullarına karşın, insan olmak, insanca yaşamak, yaşamın gereklerini yerine getirerek yaşamak güzel şey. Ancak bu güzel olguyu olumluluklarla, sevgiyle dolu yaşamak, insani ilişkileri anlamlandırmak, yaratıcı etkinliklerle zenginleştirmek, idealler ve ilkelerle bezemek, kendi cevherini toplumun ve insanlığın değerlerine katabilmek daha da güzel. Biyolojik yaşamın sınırlılığına karşın, yaratıcı ve üretici bir yaşam felsefesinin ve yaşam biçiminin sınır...

devamı...

Bir Sanat Eserinin İzleyiciye / Topluma Sunumu

*[ Konferans metni:7 Nisan 2005 saat 14.00 – Bilkent Üniversitesi/Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi/Grafik Bölümü SB 309 ] Bir sanat eserinin meydana getirilmesi kadar, onun onu yaratan sanatçı dışındaki insanlara, izleyiciye, topluma sunulması ve bunun yol ve yöntemleri de çok önemlidir. Çünkü bir sanat eserinin toplumla ilişkisi sanatın temel karakteridir. Daha başka bir anlatımla sanatçı, sanat eseri ve toplum üçlemesi sanatın...

devamı...

Duyarlık Eğitimi I – Ana okullarında Duyarlık Eğitimi

Günümüz eğitim sisteminin Ana Okullarından Üniversiteye kadar  bütün yönleri ile tartışılmadığı gün ve tartışılmadığı ortam neredeyse yoktur. Yıllardır süregelen bu  durum gittikçe sorunlar yumağına dönüştüğü  gibi, devlet erki içinde sonuç almaya yönelik tutarlı ve inandırıcı çabaların olduğunu söylemek de olanaksız. Bunlara rağmen, konuyu tartışmanın, bir anlamda böyle bir sorunlu sistemi yok saymaktan,...

devamı...